Σχετικά με εμας

Η Δ. ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2010 εστιάζοντας στη σύνδεση και αλληλεξάρτηση της επιχείρησης με την κοινωνία εντός της οποίας δραστηριοποιείται, καθώς και με το φυσικό περιβάλλον που "λειτουργεί" ως πάροχος πόρων και ως αποδέκτης των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εισήλθε στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, επενδύοντας σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. Το 2013 ξεκίνησε τις έρευνες για την ανάπτυξη και προσαρμογή των τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης ξυλώδους βιομάζας και ενεργειακών καλλιεργειών, αναζητώντας ευκαιρίες και απειλές με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων.